• Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   

  1. Faruk Abike, Ayse Basak Engin, Ilkkan Dunder, Omer Lutfi Tapisiz, Canan Aslan, Lale Kutluay, "Human papilloma virus persistence and neopterin, folate and homocysteine levels in cervical dysplasias", Archives of Gynecology and Obstetrics (ISI) , 209-214 pp., 2011 , DOI: DOI 10.1007/ s00404-010-1650-7

   

   

   

  2. İlker Günyeli, Faruk Abike, İlkkan Dünder, Canan Aslan, Ömer Lütfi Tapısız, Osman Temizkan ,Ahmet Payaslı, Evrim Erdemoglu, "Chlamydia, Mycoplasma and Ureaplasma infections in infertile couples and effects of these infections on fertility", Archives of Gynecology and Obstetrics (ISI) , 379-385 pp., 2011 , DOI: DOI 10.1007/ s00404-010-1726-4

   

   

   

  3.  Banu Bingol, Faruk Abike, Ali Gedikbasi, Omer Lutfi Tapisiz, Ziya Gunenc, "Comparison of chromosomal abnormality rates in ICSI 5 for none male factor and spontaneous conception",  J Assist Reprod Genet. 2012 Jan;29(1):25-30. doi: 10.1007/s10815-011-9646-1.

   

   

   

  4. İlker Günyeli, Faruk Abike, Banu Bingöl, Türkan Örnek, "Contraceptive counseling in Turkey after induced abortion", International Journal of Gynecology and Obstetrics (ISI) , 174–177 pp., 2012 , DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.05.042

   

   

   

  5. Faruk Abike, Sinan Tiras,ilkkan Dünder, Ayfer Bahtiyar,Ozlem Akturk Uzun, Ozlusen Demircan, "A New Scale for Evaluating the Risks for In-Hospital Falls of Newborn Infants: A FailureModes and Effects Analysis Study", International Journal of Pediatrics , Article ID 547528, 9 pages pp., 2010 , DOI: doi:10.1155/2010/547528

   

   

   

  6. Banu Bingol, Seval Tasdemir, Ziya Gunenc,Faruk Abike, Semra Esenkaya, Safak Tavukcuoglu, Hakan Berkil, "Prenatal diagnosis of Comel-Netherton syndrome with PGD, 5 case report and review article", Journal of Assisted Reprodution and Genetics (ISI) , 615-20 pp., 2011 , DOI: DOI 10.1007/s10815-011-9568-y

   

   

   

  7. Aysegül Agıl, Faruk Abike, Arzu Daskapan, Rıdvan Alaca, Handan Tüzün, "Short-TermExercise Approaches on Menopausal Symptoms, Psychological Health, and Quality of Life in PostmenopausalWomen", Obstetrics and Gynecology International , Article ID 274261, 7 pages pp., 2010 , DOI: doi:10.1155/2010/274261

   

   

   

  8. Abike F, Tapisiz OL, Zergeroglu S, Dunder I, Temizkan O, Payasli A., "PCNA and Ki-67 in endometrial hyperplasias and evaluation of the potential of malignancy", European journal of gynaecological oncology (ISI) , 77-80 pp., 2011

   

   

   

  9. Faruk Abike , Osman Temizkan, Ahmet Payasli, Filiz Avsar, Nermin Karahan, Sirin Baspinar, "Postmenopausal complete hydatidiform mole: A case report", Maturitas (ISI) , 95-98 pp., 2008 , DOI: doi:10.1016/j.maturitas.2007.10.005

   

   

   

  10. Faruk Abike, Banu Bingol, Osman Temizkan, Ilkkan Dunder, Gokhan Sami Kilic, Guven Cetin, Cem Gundogdu, "Primary tracheal adenocystic carcinoma and tracheal tumors during pregnancy", Rare Tumors , 104-107 pp., 2011 , DOI: doi:10.4081/rt.2011.e33

   

   

   

  11. Osman Temizkan, Faruk Abike, Habibe Ayvaci, Ersan Demirag, Yasin Görücü, Ecmel Isık, "Fetal axillary cystic hygroma: a case report and review", Rare Tumors , 122-125 pp., 2011 , DOI: doi:10.4081/rt.2011.e3.

   

   

   

  12. Faruk Abike, Ilkkan Dunder, Omer Lutfi Tapisiz, Osman Temizkan, Banu Bingol, Ahmet Payasli, Lale Kutluay, "Primary pelvic hydatic cyst mimicking ovarian carcinoma", Journal of the Chinese Medical Association (ISI) , 237-239 pp., 2011 , DOI: doi:10.1016/j.jcma.2011.03.011

   

   

   

  13. Omer Lutfi TAPISIZ, Sadiman Kiykac ALTINBAS, Faruk ABIKE, Umit Goktolga, "Semen Analysıs From A Poınt Of Vıew Of Gynecologıst And Recent Developments", Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology (ISI) , 25- 31 pp., 2011 , DOI: DOI ID:10.5505/tjod.2012.60476

   

   

   

  14. Banu Bingol, Faruk Abike, Herman Isci, "Assessment of endometrial cavity of infertil patients with transvaginal sonography, hysterosalpingography, and hysterescopy", Eastern Journal of Medicine , 67-71 pp., 2012

   

   

   

  15. Faruk ABİKE, Banu Bingöl, Ali Yılmaz , Osman Temizkan, Ömer Lutfi Tapısız , İlkkan DUNDER.  HPV Infection and HPV Subtypes in Normal and Abnormal Cervical Cytology in Turkish Women. Journal of Virology & Microbiology. Vol. 2013 (2013), Article ID 640873, DOI: 10.5171/2013.640873

   

  .

   

  16. Osman Temizkan, Faruk Abike, Habibe Ayvacı, Ali Yılmaz, Ersan Demirag, İlhan Sanverdi.  Prenatal diagnosed caudal regression syndrome. Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 2013, 3, 227-231. doi:10.4236/ojog.2013.32042

   

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

   

  1. ABİKE F, Engin AB, DUNDER I, KUTLUAY L., 27th International Winter-Workshop on Clinical, Chemical and Biochemical Aspects of Pteridenes. March 2nd-9th, 2008, Austria. konferansı dahilinde "Pteridines" bildiri kitapçığındaki "Relationship between Serum Neopterin, Folate, Homocysteine, Vitamin B12 and Cervical Human Papilloma Virus(HPV) with Squamous Intraepithelial Lesions(SIL).", Vol. 19, 2008, p29. pp., Avusturya, mart 2008

   

   

   

  2. Sema ZENGEROĞLU, Faruk ABİKE, Ömer Lütfi TAPISIZ., 24. Waspalm Pathology Congress konferansı dahilinde "Malaysian J Pathol 2007; 29 (Supplement A): 79 – 238" bildiri kitapçığındaki "Ki-67 Proliferation in Serous and Musinous Ovarian Tumors and its Relations with Clinical and Histopathological Parameters", 117 pp., malezya, Ağustos2007

 • Ulusal Makaleler

  1. Dr Faruk ABİKE, Dr Osman TEMİZKAN Dr Murat ÖZEL., "Preeklampsi ile komplike Mol Hidatiform", MN-Klinik Bilimler&Doktor , 110-111 pp., 2004

   

   

   

  2. Dr Osman TEMİZKAN, Dr Murat ÖZEL, Dr Faruk ABİKE, ". İkinci Trimester Gebeliklerinin Sonlandırılmasında Oral ve Vaginal Misoprostol Uygulamalarının Karşılaştırılması.", MN-Klinik Bilimler&Doktor 2005;11(2):186-191.

   

   

   

  3. Dr Murat ÖZEL, Dr Murat BOYLU, Dr Osman TEMİZKAN, Dr Faruk ABİKE . "Tip II Diabet Tanısı Almış Postmenapozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Glisemik Kontrol Üzerindeki Etkileri.", MN-Klinik Bilimler&Doktor , 316-323. pp., 2005

   

   

   

  4. Dr Faruk ABİKE, Dr Osman TEMİZKAN, Dr Ahmet PAYASLI, Dr Filiz AVŞAR., "Cervical Rupture of the Pregnant Which has Cervical Cerclage.", Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst , 68-71. pp., 2008

   

   

   

  5. Faruk ABİKE, İlkkan Dünder., "Down Sendromunda (Trizomi 21) Artmış Nukkal Kalınlık ve Nazal Kemik Bulunmayan Bir Olgu.", New Journal of medicine , 54-56. pp., 2009

   

   

   

  6. Faruk ABİKE, Sema ZENGEROĞLU, İlkkan DÜNDER., "Seröz ve Müsinöz Over Kanserleri ile Ki 67 ilişkisi.", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. , 79-84 pp., 2010

   

   

   

  7. Faruk ABİKE, Sema ZENGEROĞLU, "Epitelyal Over Karsinomlarında PCNA Ekspresyonu", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi , 173 - 178 pp., 2010

   

   

   

  8. Faruk ABİKE, Sema ZENGEROĞLU, İlkkan DÜNDER, "Epitelyal Olmayan Over Kanserlerinde PCNA Ekspresyonu Ve Prognoza Etkileri", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. , 13-19 pp., 2010.

   

   

   

  9. Faruk ABİKE, Banu BİNGÖL, Gökhan Sami KILIÇ, İlkkan DÜNDER, Ömer Lütfi TAPISIZ, "Servikal Kanser Ve Tümör Belirteçleri", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 2011-1, Sayfa 1-9.

   

   

   

  10. BANU Bingöl, Faruk Abike, İlknur Turkmen, İlkkan Dünder, "Gebelik ve Müsinöz Over Kanseri, Olgu Sunumu", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2011-2, Sayfa 56-60.

   

   

   

  11. Banu Bingöl, Aykan Özçelik, Faruk Abike, ilknur Türkmen, Gülen Bülbül Dogusoy,ilkkan Dünder, "Gebelik Sırasında Tespit Edilen Servikal Adenokarsinom", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2012-1, Sayfa 24-30.

   

   

   

  12. Banu Bingöl, Faruk Abike, ilknur Türkmen, Murat Büyükdogan, ilkkan Dünder, "Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde HPV Subtiplerinin Araştırılması", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2011-2, Sayfa 45-50.

   

   

   

  13. Ayşegül Ağıl, Faruk Abike, Arzu Taşkapan. Menopoz ve Kardiovaskuler Hastalık Risk Profili. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2011.

   

   

   

  14.  Banu Bingöl, Zehra Kurdoğlu, Faruk Abike, Aydan Asyalı. Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?. Van Tıp Dergisi , 2012

   

   

   

  15. Banu Bingöl, Faruk Abike, İlkkan Dünder, İlknur Türkmen, Nuray Başsüllü, Gülen Bülbül Doğusay, "Ovaryan ve Uterin Lezyonlarda frozen Section ve Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 2012.

   

   

   

  16. Aliyeva Gunay Azer, Aliyev Azer Rafiq, Faruk Abike. Lokal Invaziv Ve Komplike Servikal Karsinomlarda Pelvik Ekzantrasyonun Etkinliği. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 2013.

   

   

   

  17. Faruk ABİKE, İlkkan DÜNDER. HPV Enfeksiyonu ve Anogenital Preinvaziv ve invaziv Lezyonlar. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 2013.

   

   

   

  18. Banu BİNGÖL, Faruk ABİKE, İlkkan DÜNDER. Anormal Servikal Sitolojili Hastalarda Sitolojik Ve Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2012-1, Sayfa 9-12.

   

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

   

  1. Faruk ABİKE, Osman TEMİZKAN, Ahmet PAYASLI, Filiz AVŞAR, Nermin KARAHAN, Şirin BAŞPINAR. Postmenopausal Complete Hydatidiforme Mole: A case Report. Poster Presentation VII. Congress of the Turkish-German Gynecological Assocation May 16-20, 2007, Antalya/Turkey

   

   

   

  2.  Faruk ABİKE, ilkkan Dünder. Primer ovarian hidatik kist, 6.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrsanografi kongresi, 6-9 Kasım 2008,  Antalya/ Turkey. Poster prezentasyonu.

   

   

   

  3. Faruk ABİKE, İlkkan Dünder. Down Sendromunda (Trizomi 21) Artmış Nukkal Kalınlık ve Nazal Kemik Bulunmayan Bir Olgu. 6.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi kongresi, 6-9 Kasım 2008,  Antalya/ Turkey. Poster prezentasyonu.

   

   

   

  4. Faruk ABİKE,  İlkkan DÜNDER.  Human papilloma Virus Persistence and Neopterin, Folate and Homocysteine Levels in Cervical Dysplasias. Oral  Prezentasyon ve Poster-12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

   

   

   

  5. Faruk ABİKE,  İlkkan DÜNDER. Human Papilloma Virus Infection and distribution of subtypes in healty Women, ASCUS and Squamous Intraepithelial Lesions. Oral  Prezentasyon ve Poster-12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye.

   

   

   

  6. Faruk ABİKE, Sema ZENGEROĞLU, İlkkan DÜNDER. Epitelyal Over Karsinomlarında PCNA Ekspresyonu. Oral  Prezentasyon ve Poster- 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye.

   

   

   

  7. Faruk ABİKE, Sema ZENGEROĞLU, İlkkan DÜNDER. Non Epitelyal Over Karsinomlarında PCNA Ekspresyonu. Oral  Prezentasyon ve Poster-12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye.

   

   

   

  8. Faruk ABİKE, Sema ZENGEROĞLU, İlkkan DÜNDER. Seröz ve Müsinöz Over Kanserlerinde Ki 67 Ekspresyonu ve Prognoza Etkileri. Oral  Prezentasyon ve Poster- 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye.

   

   

   

  9. Ömer Lütfi Tapisiz,  Şadiman Kiykaç Altinbaş,  Faruk Abike,  Ümit Göktolga .Semen Analizi: Dünya Sağlik Örgütü Son Kriterlerinin Bir Önceki Kriterler İle Karşilaştirilmasi (1999 & 2010).  7.Ulusal Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi 2011, Ankara, Türkiye.

   

   

   

  10. Faruk Abike, banu Bingöl, ilkkan Dünder. 13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki Anormal servikal sitolojili hastalarda sitolojik ve histopatolojik sonuçların karşılaştırılması. Antalya, Türkiye, 2012 kasım.

   

   

   

  11.Faruk Abike, banu Bingöl, ilkkan Dünder. 13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki Ovaryan ve uterin lezyonlarda frozen section ve patoloji sonuçlarının karşılaştırılması. Antalya, Türkiye, 2012 kasım.

   

   

   

  12.Faruk Abike, banu Bingöl, ilkkan Dünder. 13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki Gebelik sırasında tespit edilen servikal adenokarsinom. Antalya, Türkiye, 2012 kasım

   

   

   

  13.Faruk Abike, banu Bingöl, ilkkan Dünder. 13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki Servikal intraepitelyal neoplazilerde HPV subtiplerinin araştırılması. Antalya, Türkiye, 2012 kasım.

   

   

   

  14.Faruk Abike, banu Bingöl, ilkkan Dünder. 13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "13. Jinekolojik Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki Servikal kanser ve tümör belirteçleri. Antalya, Türkiye, 2012 kasım

 • Uluslar arası Dergiler

  1- Gynecologic Oncology

   

  2- European Journal of Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine

   

  3- International Journal Of Gynecologic Oncology

   

  4- Journal of Assisted Reproduction and Genetics

   

 • Ulusal Dergi

  Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji dergisi

   

  Kitapta bölüm Yazarlığı

   

  1- HPV’nin Kadın genital Sistemi Üzerine Etkileri- ‘’Human Papilloma Virus’’

   

  2- Vulva Ve Vaginal Kanserlerine Yaklaşım-  ‘’Kanser’’ DNT Ortadoğu Yayıncılık.

Copyright © 2014 | Doç. Dr. Faruk Abike - Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı | Web Tasarım: Murat Dirim